Partneriai

Analizatoriai pramonei, NIR analizatoriai, Kjeldalio, Soksleto sistemos, kiti cheminės analizės prietaisai, bei įranga mėginio paruošimui.

www.fossanalytics.com

 Klimatinės, testavimo, augalų auginimo kameros, inkubatoriai, džiovinimo ir vakuuminės krosnys.

www.binder-world.com

Rankiniai ir automatiniai mėginių ėmikliai, sėklų skaičiuokliai ir drėgmės matuokliai, prietaisai grūdų ir salyklo kokybės nustatymui.

www.pfeuffer.com

Įranga paralelinei sintezei, sąlygų optimizavimui ir gamybai.

www.radleys.com

Sprendimai kiaulių ir galvijų skerdykloms.

www.frontmatec.com

Vandens gryninimo sistemos.

www.adrona.eu

Laboratoriniai ir pramoniniai turbidimetrai.

www.sigrist.com

Laboratoriniai, vakuuminiai ir membraniniai siurbliai.

Garų, dujų ir skysčių sistemos.

www.knf.com

Laboratoriniai pH, laidumo, ištirpusio deguonies matuokliai ir jutikliai jiems.

www.knick-international.com/